Erkend door het Ministerie van Justitie en Veiligheid

Agenda en nieuws

13-01-2022 First Class au pairs en garantieregeling

We hebben het bemiddelingstarief van onze First Class Filipijnse au pairs verlaagd van 1490,- naar 1390,- en is daarmee nu gelijk aan het tarief voor pre-match au pairs. De garantieregeling voor oinze First Class au pairs is nu i.p.v. 30 dagen, 60 dagen geldig!

05-01-2022 Maximum leeftijd au pairs omlaag

De Nederlandse regering heeft het voornemen om de maximum leeftijd voor au pairs, per 01-07-2022 te verlagen van 30 naar 25 jaar. Dit is nog niet beslist. Wij hopen dat de maximum leeftijd voor au pairs 30 jaar blijft. Er zijn inmiddels door verschillende politieke partijen kritische vragen gesteld aan de Staatssecretaris van Justitie en Veilgheid en zij zijn in afwachting van de antwoorden.

05-01-2022 Referral programma

AUPAIR4ALL heeft een z.g. referral programma. Dit betekent een korting van 150 euro op de bemiddelingskosten voor de volgende factuur wanneer dit nieuwe gastgezin een bemiddelingsovereenkomst met ons afsluit.

02-01-2022 Terugkeer Filipijnse au pairs Filipijnen

Filipijnse au pairs kunnen weer terugkeren naar de Filipijnen. De ban van de Filipijnse overheid is opgeheven. Er zijn echter wel zeer weinig vluchten, wat de prijs zeer hoog maakt, vanwege een inreisquotum van maximaal 3000 passagiers per dag, ook ingesteld door de Filipijnse overheid.

02-01-2022 Intrekking referentschap au pair bureaus

In de laatste maanden van 2021 is van meerdere au pair bureaus (4) (erkende referenten voor het verblijfsdoel au pair/uitwisseling) hun erkenning ingetrokken door de IND. Dit betekent dat zij geen au pair aanvragen meer mogen indienen bij de IND en dus geen au pairs meer kunnen bemiddelen.

De oorzaak voor het intrekken van de erkenning is altijd, dat deze bureaus hun wettelijke zorg- informatie- en administratieplicht niet zijn nagekomen. Het zijn bureaus die zich hoofdzakelijk bezighouden met winstmaximalisatie/marketing.
Helaas gaan zij dan voorbij aan hun bestaansrecht, namelijk het zeer zorgvuldig uitvoeren van hun wettelijke verplichtingen.

In de afgelopen maanden hebben veel gastgezinnen van deze omgevallen bureaus zich bij ons gemeld voor overname van de (au pair) procedure en van de au pairs die reeds in Nederland verblijven en dat is met name heel vervelend voor de gastgezinnen en au pairs, die dan eerst weer volledig door ons gescreend moeten worden en aan onze voorwaarden moeten voldoen. Ook gaan er extra kosten mee gepaard.

Het kan ook totaal anders. AUPAIR4ALL onderscheidt zich niet door gewiekste marketing/winstmaximalisatie waardoor met name gastgezinnen een niet realistische werkelijkheid met aanverwante onrealistische verwachtingen worden voorgespiegeld, maar door no-nonsense en concentratie op de kerntaken: uitstekende (First Class) Filipijnse au pairs bemiddelen en heel goed de wettelijke verplichtingen nakomen. Dat begint al bij een uitgebreide screening van au pair kandidaten en gastgezinnen (onderdeel van Zorgplicht).

Wij organiseren geen uitstapjes voor au pairs, alleen een jaarlijkse Christmas party. Wij zijn namelijk geen reis- of evenementenbureau, maar een au pair bureau en gebleken is dat au pairs ons ook helemaal niet nodig hebben daarvoor. Zij ondernemen genoeg met hun au pair vriendinnen en gastgezin. Helaas zijn er gastgezinnen/families die het essentieel vinden dat een bureau leuke uitjes organiseert. Gastgezinnen/families, u focust op een bijzaak. U bent beter uit met een bureau dat zich concentreert op de kerntaken, misschien saai maar noodzakelijk om niet voor onaangename verrassingen te komen te staan.

Onze gastgezinnen hebben enkele dingen met elkaar gemeen: ze willen en hebben een uitstekende Filipijnse au pair én voor hen komt het welzijn van de au pair en het volgen van regels/overeengekomen voorwaarden en het daarover verantwoording willen afleggen aan ons op de eerste plaats.

Is uw au pair bureau de erkenning verloren of bent u niet tevreden of heeft u nog geen bureau? Schrijf u dan vandaag bij ons in! Inschrijven is kosteloos en vrijblijvend. Wilt u teruggebeld worden, dat kan. Laat het even weten.